Werktijd BV maakt gebruik van cookies.
Werktijd BV gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Werktijd BV.

X Weigeren.X Akkoord.

Uw payrollkracht aanmelden

De volgende gegevens zijn niet correct ingevuld

  Wanneer de bovenstaande kandidaat eerder bij inlener of op hetzelfde project heeft gewerkt, dient u de volgende periode(n) te vullen.

  * Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de toepasselijkheid daarvan niet is te voorzien als gevolg van het door de payrollkracht of lenener bewust of anderszins verwijtbaar vestrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen.  De inlener heeft een goed leesbare kopie van het identiteitsbewijs van de payrollkracht of, indien van toepassing, van de tewerkstellingsvergunning bijgevoegd.

  De inlener verklaart dat hij / zij de identiteit, ook op het aspect van persoonsverwisseling, heeft gecontroleerd.Deze verklaring moet mede zijn ondertekend door de payrollkracht.Tevens staat inlener toe dat zowel Werktijd BV als de inspectie - instelling deze procedure steekproefsgewijs op de locatie van de inlener controleert.

  De payrollkracht is bij deze op de hoogte van het feit dat bij het aangaan van een uitzendovereenkomst, het uitzendbeding van toepassing.Dit betekent dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de payrollkracht aan de inlener op verzoek van de inlener ten einde komt(artikel 13 NBBU - cao)

  Aldus naar waarheid ingevuld

  Werktijd uitzendburo is een buitengewoon buro waar de klant en de uitzendkracht centraal staan. Wij kennen onze klanten en uitzendkrachten en kunnen de perfecte match maken tussen bedrijf en uitzendkracht.

  Werktijd bv
  • Uitzendbureau Heerenveen
  • Het Meer 58a
  • 8448 GK Heerenveen
  • Uitzendbureau Buitenpost
  • Voorstraat 24
  • 9285 NS Buitenpost
  • Uitzendbureau Wolvega (op afspraak)
  • Hoofdstraat West 61
  • 8471 HR Wolvega