Werktijd BV maakt gebruik van cookies.
Werktijd BV gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Werktijd BV.

X Weigeren.X Akkoord.

Nieuwe eisen aan gegevens loonstrook

24 oktober 2016

Door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) veranderen de eisen omtrent de informatie op de loonstrook. In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst staat dit beschreven.

Werkgevers hoeven de wettelijke minimumvakantietoeslag niet te vermelden op de loonstrook. Wel moet de vakantiebijslag van de werknemer en de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft uitbetaald worden vermeld.

Daarnaast moeten nog steeds de onderstaande gegevens op de loonstrook staan:

- het brutoloon in geld;
- de gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed;
- de gespecificeerde bedragen die de werkgever op het loon heeft ingehouden of ermee heeft verrekend, zoals de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonbeslag;
- het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst;
- het loontijdvak;
- de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald;
- het wettelijke minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt;
- de naam van de organisatie en de naam van de werknemer.

« Terug naar overzicht

Werktijd uitzendburo is een buitengewoon buro waar de klant en de uitzendkracht centraal staan. Wij kennen onze klanten en uitzendkrachten en kunnen de perfecte match maken tussen bedrijf en uitzendkracht.

Werktijd bv
  • Uitzendbureau Heerenveen
  • Het Meer 58a
  • 8448 GK Heerenveen
  • Uitzendbureau Buitenpost
  • Voorstraat 24
  • 9285 NS Buitenpost
  • Uitzendbureau Wolvega (op afspraak)
  • Hoofdstraat West 61
  • 8471 HR Wolvega