Werktijd BV maakt gebruik van cookies.
Werktijd BV gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Werktijd BV.

X Weigeren.X Akkoord.

Gelijke behandeling voor arbeidsmigranten in de bouw

7 november 2016

Werkgevers in de bouw zijn niet verplicht om per definitie de huisvesting van arbeidsmigranten te vergoeden. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag geoordeeld. Het Hof weerlegt daarmee de onaannemelijke uitleg van de FNV over artikel 55 van de CAO Bouwnijverheid.

Artikel 55

Artikel 55 stelt dat voeding, behoorlijke huisvesting en een vergoeding voor verdere noodzakelijke verblijfskosten van een medewerker van een bouwplaats voor rekening van de werkgever komen als het werk zo ver van zijn woning is gelegen dat het dagelijks huiswaarts keren van de medewerker onredelijk zou zijn.

De FNV legde dit artikel zo uit dat bij arbeidsmigranten altijd moest worden uitgegaan van hun woning in het land van herkomst. Dit betekende dat een werkgever met arbeidsmigranten in dienst te allen tijde huisvesting en verblijfskosten moest vergoeden, zelfs als de arbeidsmigrant een tijdelijke woning in Nederland had.

ET-regeling

De uitzendonderneming kan voor dit soort huisvestingskosten van arbeidsmigranten gebruikmaken van de ET-regeling, de Extra Territoriale-regeling. Dankzij deze regeling kan een werkgever deze extra kosten aan de buitenlandse kracht onbelast vergoeden of vrij verstrekken. Door de uitleg van de FNV ontstond onduidelijkheid of uitzendondernemingen in de bouw wel of geen gebruik van de ET-regeling konden maken.

NBBU-lid Aelbers

Het NBBU-lid Aelbers Flexibele Personeelsdiensten B.V. en de FNV stapten vorig jaar gezamenlijk naar de rechter voor een uitspraak over de omstreden uitleg van artikel 55. Aelbers sprak, in het licht van andere artikelen uit de Bouw-cao en gangbare normen rondom dezelfde bepaling uit andere cao’s, van een onredelijke en onaannemelijke uitleg van het begrip woning.

Het Hof stelt Aelbers nu opnieuw in het gelijk, nadat de kantonrechter eerder al had gesteld dat de uitleg van de FNV ten aanzien van arbeidsmigranten in de bouw niet als zodanig logischerwijs uit de cao-bepaling voortvloeit. De huisvesting van arbeidsmigranten hoeft dan ook niet per definitie te worden vergoed door de werkgever en uitzendondernemingen kunnen ook zonder bezwaar de ET-regeling toepassen.

Overwinning

Tot er een rechterlijke uitspraak lag, hadden uitzendondernemingen formeel alleen deze uitleg van de FNV. Hierdoor bleef er sprake van een onduidelijke situatie. De uitspraak van het Hof betekent in de eerste plaats een grote overwinning voor uitzendonderneming Aelbers. Maar dat geldt evenzeer voor alle andere uitzenders die op bonafide wijze werkzaam zijn in de bouwsector en die te maken hadden met de onwerkbare en onredelijke situatie rondom artikel 55 in de afgelopen periode.

Reactie NBBU

We zijn verheugd dat het Hof tot dezelfde conclusie is gekomen als de kantonrechter en dat hiermee na een lange periode eindelijk een positief einde volgt voor uitzendonderneming Aelbers en ook eindelijk duidelijkheid is ontstaan voor de uitzendbranche rondom de toepassing van artikel 55.

Wij hebben ons de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de onwenselijke uitwerking van de uitleg van artikel 55. Er zijn veel gesprekken gevoerd over de interpretatie met cao-partijen in de bouwsector, we dienden bezwaar in tegen de algemeenverbindendverklaring van de Bouw-cao en ook stelden we dit onderwerp meermaals ter discussie in de SNCU. Helaas was de FNV niet bereid tot overleg en kon uiteindelijk alleen een gang naar de rechter oplossing bieden.

Bron: NBBU (https://www.nbbu.nl/nieuws/aelbers-wint-ook-in-hoger-beroep-gelijke-behandeling-voor-arbeidsmigranten-in-de-bouw)

« Terug naar overzicht

Werktijd uitzendburo is een buitengewoon buro waar de klant en de uitzendkracht centraal staan. Wij kennen onze klanten en uitzendkrachten en kunnen de perfecte match maken tussen bedrijf en uitzendkracht.

Werktijd bv
  • Uitzendbureau Heerenveen
  • Het Meer 58a
  • 8448 GK Heerenveen
  • Uitzendbureau Buitenpost
  • Voorstraat 24
  • 9285 NS Buitenpost
  • Uitzendbureau Wolvega (op afspraak)
  • Hoofdstraat West 61
  • 8471 HR Wolvega