Werktijd BV maakt gebruik van cookies.
Werktijd BV gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Werktijd BV.

X Weigeren.X Akkoord.

CAO onderzoeken Inspectie SZW dragen bij aan eerlijk werk

8 november 2016

De onderzoeken van de Inspectie SZW of bedrijven de cao goed naleven dragen bij aan een eerlijk werk-speelveld. De afgelopen jaren zijn er 42 onderzoeken geweest. In 17 gevallen was het voor cao-partijen reden om een actie te ondernemen. In vijf gevallen is geen actie ondernomen. In de overige 20 zaken moeten de sociale partners nog een beslissing nemen of naar aanleiding van het Inspectie onderzoek verdere acties worden gedaan. Duidelijk is dat met de onderzoeken en de vervolgacties in een aantal gevallen werknemers alsnog het loon ontvangen waar ze recht op hadden.

De onderzoeken van de Inspectie SZW of bedrijven de cao goed naleven dragen bij aan een eerlijk werk-speelveld. De afgelopen jaren zijn er 42 onderzoeken geweest. In 17 gevallen was het voor cao-partijen reden om een actie te ondernemen. In vijf gevallen is geen actie ondernomen. In de overige 20 zaken moeten de sociale partners nog een beslissing nemen of naar aanleiding van het Inspectie onderzoek verdere acties worden gedaan. Duidelijk is dat met de onderzoeken en de vervolgacties in een aantal gevallen werknemers alsnog het loon ontvangen waar ze recht op hadden.

Als een cao niet goed wordt nageleefd, betekent dit vaak dat werknemers niet het loon krijgen waarop ze recht hebben. Dit leidt tot een ongelijk speelveld tussen werkgevers die zich wel aan de cao houden en diegenen die dat niet doen. Een speciaal team van de Inspectie SZW heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op ondersteuning van de naleving van de cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Dit doen zij alleen als er een verzoek ligt van een cao-partij. De cao-partijen kunnen van de werkgever en werknemers niet altijd de gegevens krijgen die nodig zijn. De Inspectie SZW kan dan doorpakken. Het onderzoek resulteert in een ‘rapport van bevindingen’ dat aan diegene die het verzoek heeft gedaan wordt gestuurd. Dit rapport kan dan voor die partij aanleiding zijn om verdere acties te ondernemen tegen de werkgever waarvan vermoed wordt dat deze de cao niet goed naleeft. In de meeste gevallen betekent dit een procedure bij de civiele rechter. De handhaving van de cao is en blijft altijd een verantwoordelijkheid van de cao-partijen zelf.

De Inspectie SZW heeft 42 verzoeken gekregen om de cao’s in verschillende sectoren te onderzoeken. De FNV heeft 24 verzoeken ingediend voor de sectoren scheepsbouw, bouw en uitzendbureaus. Verder zijn er verzoeken binnen gekomen van de VNB (Stichting Vervoersbond Beroepsgoederenvervoer), SNCU (Stichting naleving cao voor uitzendkrachten), TBB (Technisch Bureau Bouwnijverheid) en SFPB (Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging). Daarnaast heeft de Inspectie twee verzoeken gekregen van werknemers. Dit kan als zij van mening zijn dat zij als uitzendkracht niet onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werken als werknemers met dezelfde functie in vaste dienst bij de inlener.

Na het onderzoek van de Inspectie is door een cao-partij in 17 gevallen gestart met een vervolgprocedure. In vijf gevallen werd afgezien van verdere acties. In 20 gevallen moet nog een beslissing worden genomen of een procedure wordt gestart.

In een aantal gevallen is definitief ten gunste van de werknemers een beslissing genomen. Zo heeft het Gerechtshof in drie zaken uitgesproken dat de beloning conform de cao moet zijn. In één geval heeft een transportonderneming de chauffeurs  in dienst genomen. In andere gevallen zijn de betalingsverplichtingen overgenomen door opdrachtgevers. In zes zaken loopt de civiele procedure nog.

Het team verwacht ook de komende jaren verzoeken van de vakbonden om cao onderzoek te doen. De onderzoeken van de Inspectie en de vervolgacties van de cao partijen leveren een duidelijke bijdrage aan het creëren van een eerlijk speelveld en het voorkomen van oneerlijke concurrentie.

Bron: Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/01/cao-onderzoeken-inspectie-szw-dragen-bij-aan-eerlijk-werk)

« Terug naar overzicht

Werktijd uitzendburo is een buitengewoon buro waar de klant en de uitzendkracht centraal staan. Wij kennen onze klanten en uitzendkrachten en kunnen de perfecte match maken tussen bedrijf en uitzendkracht.

Werktijd bv
  • Uitzendbureau Heerenveen
  • Het Meer 58a
  • 8448 GK Heerenveen
  • Uitzendbureau Buitenpost
  • Voorstraat 24
  • 9285 NS Buitenpost
  • Uitzendbureau Wolvega (op afspraak)
  • Hoofdstraat West 61
  • 8471 HR Wolvega