Vakantiegeld

Je krijgt vakantiegeld als je in loondienst bent. Dit is meestal 8 procent van je brutoloon. Ook met een uitkering heb recht op vakantiegeld. Dan is het meestal een vast bedrag. Hoe werkt het, en hoe kan je er slim mee omgaan?

 

Uitbetaling vakantiegeld

Meestal krijg je het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Over de periode van 1 juni tot 1 juni van het volgende jaar bouw je vakantiegeld op. Bij het beëindigen van je dienstverband wordt het opgespaarde bedrag over de afgelopen periode direct uitbetaald.

Vakantiegeld: hoeveel krijg je?

 

Jaarlijks of per maand?

Jongeren met een bijbaan en uitzendkrachten krijgen meestal iedere maand het vakantiegeld uitbetaald. Ook sommige werknemers kunnen ervoor kiezen het vakantiegeld per maand te ontvangen. Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die het vakantiegeld één keer per jaar in één keer uitgekeerd krijgen, het bewuster besteden. Zij gebruiken het bijvoorbeeld om te sparen. Voor wie het maandelijks ontvangt, is het geen extraatje meer, maar wordt het ‘gewoon’.

 

Haal meer uit je vakantiegeld

Ga je niet of later pas op vakantie? Zet je vakantiegeld dan apart, bijvoorbeeld op een spaarrekening. Zo geef je het vakantiegeld minder makkelijk ‘zomaar’ uit.

Heb je jouw financiële buffer voor noodzakelijke, onverwachte kosten op peil? Zoals bijvoorbeeld een reparatie? Zo niet, dan kan het vakantiegeld helpen deze aan te vullen.

Verwacht je een grotere uitgave, zoals onderhoud aan je auto of woning? Dan kan het slim zijn je vakantiegeld hiervoor te reserveren.

Het vakantiegeld kan ook helpen een investering in de energiezuinigheid van je woning te betalen, zoals in isolatie of zonnepanelen. Dit kan op de langere termijn een besparing in energiekosten opleveren.

Heb je schulden of een betalingsachterstand? Dan kan je (een deel) van het geld gebruiken om dit weg te werken (zie rekenvoorbeeld verderop).

 

Jaarbegroting

Om te beslissen wat je het best kunt doen met je vakantiegeld, is het slim om een jaarbegroting te maken. Dat is een overzicht van je verwachte inkomsten en uitgaven in een    jaar, dat inzicht geeft in ‘duurdere en goedkopere’ maanden. Je ziet dan of het slim is je vakantiegeld voor een bepaalde uitgave verderop in het jaar apart te zetten, of dat je    het als een extraatje kunt besteden.

Het Nibud heeft een handig excel-sjabloon mét stappenplan om zo’n jaarbegroting op te stellen. Naar Mijn jaarbegroting.

 

Vakantiegeld: schulden aflossen?

Ruim een kwart van de mensen vult met zijn vakantiegeld tekorten aan of lost er schulden mee af. Dit kan erg voordelig zijn.

Een rekenvoorbeeld:

Stel: je staat 1.000 euro rood op je betaalrekening. Dat kost je al snel 13 euro per maand bij een rentetarief van 15 procent op jaarbasis. Als je regelmatig rood staat, dan kan je beter een persoonlijke lening afsluiten. Dat is goedkoper vanwege de lagere rente. Een lening van 1.000 euro tegen een rente van bijvoorbeeld 7 procent kost 6 euro per maand.

Deze kosten aan rente kan je vermijden als je het vakantiegeld gebruikt om het tekort aan te vullen of de lening af te lossen. Helemaal als je bedenkt dat de rente op je spaarrekening momenteel erg laag is. De roodstand opheffen levert je dus meer op.

 

Bron: Nibud