Werkgevers kampen met acuut personeelsgebrek

Werkgevers hebben onderschat hoe snel de arbeidsmarkt aan zou trekken en daardoor ontstaan personeelstekorten. Ruim de helft van de werkgevers heeft moeite om geschikt personeel te werven.
Dat blijkt uit een onderzoek van salarisverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij.

Komend jaar verwacht zelfs bijna twee derde van de ruim duizend ondervraagde personeelsmanagers in de problemen te komen op dit vlak. In 2016 had nog slechts 36% van de werkgevers problemen om vacatures vervuld te krijgen. Een jaar eerder was dat minder dan een kwart.

Tekort in veel sectoren
De problemen beperken zich niet meer tot de sectoren ICT en techniek, al zijn de problemen daar wel het grootst. Ook in de gezondheidszorg, de groot- en detailhandel en de industrie heeft meer dan 60% van de werkgevers moeite om functies te vervullen. Volgend jaar verwachten werkgevers in het onderwijs de meest door personeelstekorten geplaagde sector te worden. Bijna vier op de vijf voorziet dan problemen.

Regionale verschillen
Er zijn wel regionale verschillen. Werkgevers in Noord-Holland-Noord hebben bijna allemaal (89%) moeite om geschikte kandidaten te vinden. In de regio Rijnmond geldt dit slechts voor 40% van de kandidaten.

Bedrijven profileren zich
Om toch op te vallen bij potentiële werknemers proberen bedrijven zich te profileren. Dat doen ze vooral door hun bedrijfscultuur en sfeer te benadrukken. Bijna de helft van de bedrijven geeft ook hoog op van de toonaangevende producten die ze hebben en spraakmakende opdrachten die ze binnenkrijgen. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden ook ingezet om zich te onderscheiden.

Economische groei
De vraag naar personeel zal naar verwachting verder stijgen, aangezien de seinen voor de Nederlandse economie op groen staan. Het Centraal Planbureau (CPB) is in zijn nieuwe ramingen vandaag positiever geworden over de economische groei in het land. Het CPB gaat voor 2017 uit van een plus van 2,4%, waar eerder nog op 2,1% groei werd gerekend. Voor volgend jaar wordt 2% groei voorzien, wat betekent dat het stevige aantrekken van de economie voorlopig aanhoudt.
Ook De Nederlandsche Bank (DNB) kwam deze week met positieve berichten over de economie.

Bron: ANP en Flexmarkt