Werkloosheid gedaald

De werkloosheid daalde in december niet door invloed van seizoenseffecten. Maar de 'normale' decemberstijging was veel lager dan voorgaande jaren (0,6% tegenover 4,3% in 2015 en 3,7% in 2014). Opvallend detail: het aantal beëindigde WW uitkeringen vanwege werkhervatting nam in 2016 tov 2015 voor alle leeftijdsgroepen af, behalve voor de 55plus; daar nam het aantal beëindigingen in 2016 tov 2015 juist toe met 5,7%. Het 50plus project van UWV in samenwerking met de uitzendbranche heeft dus duidelijk een goed effect gehad. Lees alles over de werkloosheidscijfers van 2016 in de nieuwsflits arbeidsmarkt, opgesteld door UWV.