Recordaantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2018 uitgekomen op een nieuw record.
De uitzendbranche fungeert hierbij altijd nog als banenmotor.

Het afgelopen kwartaal ontstonden er 298.000 nieuwe vacatures en werden er 282.000 vervuld. Het aantal openstaande vacatures groeide dus met 16.000. Eind juni telde het CBS 251.000 openstaande vacatures. Inmiddels groeit het aantal openstaande vacatures al vijf jaar elk kwartaal. Het laatste dieptepunt werd medio 2013 bereikt met 91.000 vacatures.

Vooral in de handel en horeca is de vraag naar personeel sterk toegenomen. Ook in de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de industrie kwamen er meer vacatures bij. Alleen in de financiële dienstverlening was er in het tweede kwartaal sprake van een kleine afname.

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen met 52.000 toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50.000 toeneemt. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 676.000 (7%). (In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.)

Het aantal banen via uitzendbureaus is in het tweede kwartaal met 10.000 gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. (Totale banengroei tweede kwartaal 52.000).
Dat is minder dan in de voorgaande kwartalen. Ter vergelijking; in het eerste kwartaal van dit jaar was de uitzendbranche goed voor 17.000 van de 76.000 nieuwe banen. In het vierde kwartaal van 2017 gold dat voor 24.000 van de 57.000 nieuwe banen en in het derde kwartaal van vorig jaar voor 22.000 van de 51.000 nieuwe banen.

Toch is de banengroei in deze bedrijfstak nog steeds relatief het hoogst van alle onderscheiden bedrijfstakken (+1,3%). Inmiddels telt de uitzendbranche 833.000 banen. Dat is 10% van alle banen, tegen 7% in 2010.

 

Bron: www.flexmarkt.nl , CBS