Wijzingen Arbowet per 2017

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De Tweede kamer heeft hiermee ingestemd. De wet gaat per januari 2017 gelden. De Minister wil de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts versterken.

De belangrijkste wijzigingen:

- Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen

- De bedrijfsarts krijgt de gelegenheid iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken

- Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts

- De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling

- Alle arbodienstverleners werken nauw samen met, en adviseren aan de preventiemedewerker en de OR/PVT

- De werkgever heeft instemming nodig van de OR/PVT bij zowel de keuze van de persoon van preventiemedewerker als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie

- De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners

- Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een 'basiscontract arbodienstverlening'

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen.