Werktijd BV maakt gebruik van cookies.
Werktijd BV gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Werktijd BV.

X Weigeren.X Akkoord.

Kleineondernemersregeling (KOR) op u van toepassing?

7 november 2016

De kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling, zoals de naam al doet vermoeden, speciaal voor kleine ondernemers. Hierbij wordt bedoeld de ondernemer die weinig of geen BTW hoeft te betalen. De kleineondernemersregeling houdt een vermindering of zelfs een kwijtschelding van de te betalen BTW in. Om recht te hebben op de voordelen van de kleineondernemersregeling moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst geldt de regeling alleen als je een eenmanszaak, maatschap of vof met natuurlijke personen hebt. Daarnaast moet je onderneming in Nederland zijn gevestigd. Ook moet je voldoen aan de administratieve lasten die verplicht zijn voor de BTW. Als laatste moet je, na aftrek van voorbelasting, minder dan €1.883 aan BTW hoeven te betalen.

Als je (op jaarbasis) minder dan €1.883 maar meer dan €1.345 BTW moet betalen, krijg je een vermindering op de te betalen BTW. Deze vermindering bedraagt 2,5 keer het verschil tussen €1.883 en de te betalen BTW. Om te bepalen of je minder dan €1.883 aan BTW moet betalen, ga je uit van het te betalen BTW-bedrag vermindert met de voorbelastingen.

Betaal je op jaarbasis minder dan €1.345 aan BTW, dan wordt het gehele te betalen BTW-bedrag kwijtgescholden. De vermindering is dan dus gelijk aan het te betalen BTW bedrag. Bovendien kun je ontheffing van administratieve lasten aanvragen bij de Belastingdienst. De kleineondernemersregeling kan er nooit voor zorgen dat je geld terugkrijgt. Het te betalen BTW bedrag is dus altijd minimaal €0.

Als je recht hebt op de kleineondernemersregeling, moet je nog wel BTW-aangifte doen. Zelfs als het te betalen bedrag op €0 uitkomt. Je hoeft geen afzonderlijk verzoek te doen om toepassing van de kleineondernemersregeling, dit verreken je gewoon in je BTW-aangifte. Je hebt verschillende aangiften-tijdvakken.

« Terug naar overzicht

Werktijd uitzendburo is een buitengewoon buro waar de klant en de uitzendkracht centraal staan. Wij kennen onze klanten en uitzendkrachten en kunnen de perfecte match maken tussen bedrijf en uitzendkracht.

Werktijd bv
  • Uitzendbureau Heerenveen
  • Het Meer 58a
  • 8448 GK Heerenveen
  • Uitzendbureau Buitenpost
  • Voorstraat 24
  • 9285 NS Buitenpost
  • Uitzendbureau Wolvega (op afspraak)
  • Hoofdstraat West 61
  • 8471 HR Wolvega