Werktijd BV maakt gebruik van cookies.
Werktijd BV gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Werktijd BV.

X Weigeren.X Akkoord.

Informatie en tips voor ouders van studerende kinderen

13 september 2017

58% van de ouders draagt bij aan de studiekosten van hun kind door (onregelmatig) een financiële bijdrage te geven. De hoogte van deze bijdrage is wisselend. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld 216 euro per maand van hun ouders en thuiswonende studenten 82 euro per maand (Nibud Studentenonderzoek 2017).

Er is geen pasklaar antwoord te geven op de vraag hoeveel u als ouder zou moeten bijdragen. Dat hangt onder andere af van de studie die uw kind volgt (en de kosten die daarbij horen) en de persoonlijke financiële situatie. De studiebelasting kan ook een rol spelen, de ene studie biedt meer ruimte voor een bijbaan dan de andere. De studiebelasting kan ook variëren.
Om erachter te komen hoeveel uw kind nodig heeft, kunt u ook samen met uw kind een studentenbegroting opstellen. Zo wordt duidelijk wat de uitgaven en inkomsten zijn. De rekentool Studiefinanciering van DUO is hiervoor een goed hulpmiddel. Op basis hiervan kunt u beslissen wat u bij wilt dragen en wat uw kind zou kunnen lenen bij DUO. Afhankelijk van uw inkomen kan uw kind ook recht hebben op een aanvullende beurs.

De student zoveel mogelijk zelf laten betalen: dat raadt het Nibud ouders aan.
Zo leert een student met vaste lasten om te gaan. En met financiële verantwoordelijkheden. Wilt u bijvoorbeeld de zorgverzekering of het telefoonabonnement vergoeden, dan
is het verstandiger om de maandelijkse bijdrage te verhogen. Het kind kan dan zelf de kosten betalen.

Als gevolg van de invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel in september 2015 (het studievoorschot) zijn meer studenten gaan lenen bij DUO. Van de huidige eerste- en tweedejaars leent 62 procent. Studenten lenen:

 • om hun noodzakelijke lasten te kunnen betalen
 • omdat hun ouders niet of onvoldoende (kunnen) bijdragen
 • vanwege de gunstige leenvoorwaarden

Veel studenten sparen ook deels van het bij DUO geleende geld. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, of om een reservepotje na de studie te hebben. Ondanks dat de rente op de lening momenteel 0% is, kleven er wel risico’s aan het sparen van geleend geld. De studieschuld wordt hoger dan noodzakelijk. Het blijft een schuld die terugbetaald moet worden. Verstandig lenen blijft ook bij een renteloze lening belangrijk. Attendeer uw kind op de volgende aandachtspunten:

 • De studieschuld is een langlopende (35 jaar) financiële verplichting. Gedurende deze periode kan er veel veranderen. Zo kan de rente van DUO weer stijgen, maar ook het inkomen, waardoor de aflossing per maand steeds hoger zal worden.
 • Is de verleiding niet te groot om het ‘spaargeld’ eerder aan te spreken voor niet-noodzakelijke uitgaven?
 • De hoogte van de studieschuld is van invloed op wat een student na de studie maximaal aan hypotheek kan krijgen. Hoe hoger de schuld, hoe lager de maximale hypotheek.

Lenen wordt onder studenten steeds normaler gevonden. Lenen hoeft ook geen probleem te zijn. Het is wel slim om (samen) te kijken naar het benodigde leenbedrag. Door inkomsten en uitgaven op een rij te zetten, krijgen studenten inzicht in wat ze nodig hebben om rond te komen.
Onnodig veel lenen is niet verstandig. Maar: te weinig lenen ook niet… Want bijna continu rood staan, is duurder dan lenen bij DUO.

Op de website van het Nibud kun je als student een studentenbegroting opstellen. Ook de Geldwijzer Studenten kan een handig hulpmiddel zijn; hier staan alle zaken omtrent het sociaal leenstelsel, studeren en financiën op een rij.

Bron: www.nibud.nl

« Terug naar overzicht

Werktijd uitzendburo is een buitengewoon buro waar de klant en de uitzendkracht centraal staan. Wij kennen onze klanten en uitzendkrachten en kunnen de perfecte match maken tussen bedrijf en uitzendkracht.

Werktijd bv
 • Uitzendbureau Heerenveen
 • Het Meer 58a
 • 8448 GK Heerenveen
 • Uitzendbureau Buitenpost
 • Voorstraat 24
 • 9285 NS Buitenpost
 • Uitzendbureau Wolvega (op afspraak)
 • Hoofdstraat West 61
 • 8471 HR Wolvega