Werktijd BV maakt gebruik van cookies.
Werktijd BV gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante advertenties te zien krijgt. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Werktijd BV.

X Weigeren.X Akkoord.

De arbowet wijzigt per 1 juli; weet u nog wat er verandert?

26 juni 2017

Per 1 juli aanstaande wordt de vernieuwe Arbowet van kracht.

De wijzigingen in de Arbowet moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten. Preventie staat nog meer dan voorheen centraal, voorkomen is immers beter dan genezen. De positie van de preventiemedewerker wordt versterkt, het medezeggenschapsorgaan krijgt een grotere rol bij het te voeren arbobeleid en de bedrijfsarts krijgt een adviesrol bij preventiemaatregelen en ziekteverzuimbegeleiding.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De bedrijfsarts
De bedrijfsarts krijgt binnen de Vernieuwde Arbowet een meer onafhankelijke en adviserende rol. De werkgever wordt verantwoordelijk gesteld voor de verzuimbegeleiding van zijn werknemers. De bedrijfsarts en andere arbeidsdeskundigen krijgen het recht om direct overleg te voeren met de OR of Personeelsvertegenwoordiging. Het idee hierachter is dat zij zo meer invloed kunnen uitoefenen op het gezond en veilig werken binnen de organisatie.

Open spreekuur bedrijfsarts
Elke werknemer (dus ook deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nul-urencontract) kunnen preventief de bedrijfsarts bezoeken wanneer zij vragen hebben over hun gezondheid in relatie tot het werk. Dit met het idee om toekomstig verzuim te voorkomen. Dit kan zonder toestemming van de werkgever, de werkgever mag hierover ook niet worden geïnformeerd door de bedrijfsarts.

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer
De bedrijfsarts krijgt dit recht, zodat hij de situatie op de werkvloer zelf kan ervaren en hij kan zien wat er op de werkvloer leeft en gebeurt. Hierdoor krijgt hij een completer beeld van de organisatie en kan hij de werkgever een beter preventief advies geven.

Second opinion andere bedrijfsarts
Elke werknemer heeft het recht om een second opinion te laten uitvoeren bij een andere bedrijfsarts, en waar mogelijk een andere arbodienst. Over de invulling en uitvoering van dit recht op second opinion moet de overheid nog nadere informatie verstrekken, dit is namelijk nog niet vastgelegd in de Vernieuwde Arbowet.

Klachtenprocedure
Elke bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben, zodat een werkgever, werknemer of andere belanghebbende een klacht kan indienen. De indiener moet tijdens de gehele procedure op de hoogte worden gesteld van de voortgang en de uitkomst. Het besluit over de klacht wordt genomen door een onpartijdige derde.

De preventiemedewerker
De OR of Personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de persoon van de preventiemedewerker en over zijn positionering binnen de organisatie. De preventiemedewerker krijgt een belangrijkere rol binnen de organisatie. Hij gaat intensiever samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbeidsdeskundigen.

Het basiscontract met een arbodienst
Er wordt een basiscontract arbodienstverlening ingevoerd. Hierin wordt de dienstverlening van de arbodienst vastgelegd. De volgende punten moeten hierin vermeld staan:

 • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot iedere werkplek
 • Hoe de bedrijfsarts of andere arbeidsdeskundige zijn wettelijke taken kan uitvoeren
 • Hoe het overleg tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de OR of personeelsvertegenwoordiging is geregeld
 • Dat de werknemer recht heeft op een second opinion bij een andere bedrijfsarts en hoe deze procedure werkt
 • De meldingsplicht van de bedrijfsarts voor wat betreft beroepsziekten;
 • Hoe gebruik kan worden gemaakt van de klachtenprocedure.

De werkgever en de arbodienst hebben tot 1 juli 2018 de tijd om de lopende contracten aan te passen aan de Vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet.
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op de handhaving van het basiscontract. Bij niet correcte naleving kunnen er sancties worden opgelegd.

 

Bron: Rijksoverheid en NBBU

« Terug naar overzicht

Werktijd uitzendburo is een buitengewoon buro waar de klant en de uitzendkracht centraal staan. Wij kennen onze klanten en uitzendkrachten en kunnen de perfecte match maken tussen bedrijf en uitzendkracht.

Werktijd bv
 • Uitzendbureau Heerenveen
 • Het Meer 58a
 • 8448 GK Heerenveen
 • Uitzendbureau Buitenpost
 • Voorstraat 24
 • 9285 NS Buitenpost
 • Uitzendbureau Wolvega (op afspraak)
 • Hoofdstraat West 61
 • 8471 HR Wolvega